بـــرهنه در بـــاد

جامانده ای در مرز جغرافیایی جنون

زندگی

خنک آن قمار بازی که بباخت هر چه بودش         نماند هیچش الا هوس قمار دیگر

زیباست نه؟

معنی زندگی همینه مگه نه؟

شما طور دیگه فکر می کنید؟!!!

و این را ببدونید تا دنیا دنیاست این قصه "روزگار ماست .....

   + مسیح اسمعیلی ; ۱۱:۳٥ ‎ق.ظ ; سه‌شنبه ٢٢ اسفند ۱۳۸٥
comment نظرات ()

سلام

نوشتن را بايد آغازيد

گاهي كه حتي ناي براي نفس كشيدن نداري وصدايت را از پشت حنجره ضعيفت هم نمي شنوند.

خسته هستي

تنهاي تنها

بانوشتن مي توني تسكين يابي

پس بنويس تا واژه ها ي دلت فرياد بزنند

فريادي به وسعت تنهاي دلت

   + مسیح اسمعیلی ; ۳:٢٢ ‎ق.ظ ; شنبه ۱٩ اسفند ۱۳۸٥
comment نظرات ()