بـــرهنه در بـــاد

جامانده ای در مرز جغرافیایی جنون
» سه‌شنبه ٢٠ بهمن ۱۳٩٤ :: سهم من
» دوشنبه ٢۱ دی ۱۳٩٤ :: مهم نیست
» پنجشنبه ٢۱ آبان ۱۳٩٤ :: نگاهت رنج بزرگی ست
» یکشنبه ٢٦ مهر ۱۳٩٤ :: به نجوایی بخند
» یکشنبه ۱ شهریور ۱۳٩٤ :: کلافه ایم
» دوشنبه ٥ امرداد ۱۳٩٤ :: اندیش‌ناک قمرىِ تابستان
» شنبه ٢٠ تیر ۱۳٩٤ :: این درد من است باصدای بلند بخوان ...
» یکشنبه ۱٠ خرداد ۱۳٩٤ :: همه‌ی فصل‌های من
» سه‌شنبه ٢٢ اردیبهشت ۱۳٩٤ :: به همین سادگی
» دوشنبه ۳۱ فروردین ۱۳٩٤ :: گاهگاهی ...
» دوشنبه ٤ اسفند ۱۳٩۳ :: این صدا کفاف این همه باران را نمی دهد.
» شنبه ۱۸ بهمن ۱۳٩۳ :: هیچ کس از خواب طولانی خوشش نمی آید
» پنجشنبه ۱۸ دی ۱۳٩۳ :: می خواهم بخوابم بی تولدی دیگر ...
» یکشنبه ۱٦ آذر ۱۳٩۳ :: گم می شود
» یکشنبه ٢٥ آبان ۱۳٩۳ :: این روزها ...
» چهارشنبه ٢ مهر ۱۳٩۳ :: هیجان هوا
» سه‌شنبه ٤ شهریور ۱۳٩۳ :: خنده هایش می‌درخشد
» شنبه ٤ امرداد ۱۳٩۳ :: دلم روشن است !
» چهارشنبه ۱ امرداد ۱۳٩۳ :: رها نمی کند / می کشد
» دوشنبه ٢ تیر ۱۳٩۳ :: بریده ای از روایتی کشدار
» یکشنبه ۱۱ خرداد ۱۳٩۳ :: مکتوب بی نام
» یکشنبه ٧ اردیبهشت ۱۳٩۳ :: نگاه کن ...
» سه‌شنبه ٦ اسفند ۱۳٩٢ :: رقاصه‌ای ست بی‌قید در من
» پنجشنبه ۱ اسفند ۱۳٩٢ :: زندانیان
» پنجشنبه ۱٠ بهمن ۱۳٩٢ :: روزمرگی های مدام
» یکشنبه ۸ دی ۱۳٩٢ :: در اندرون من خسته دل ندانم کیست
» یکشنبه ۱٧ آذر ۱۳٩٢ :: چند نکته در باب فیلم «به سوی شگفتی»
» سه‌شنبه ٥ آذر ۱۳٩٢ :: هنوز...
» چهارشنبه ٢٩ آبان ۱۳٩٢ :: نکاتی درباره قطار شبانه لیسبون
» پنجشنبه ۱٦ آبان ۱۳٩٢ :: وضعیت سفید
» دوشنبه ٦ آبان ۱۳٩٢ :: سرنوشت
» چهارشنبه ۱ آبان ۱۳٩٢ :: متن ِگنهکار
» شنبه ۱۳ مهر ۱۳٩٢ :: روز مرگی
» چهارشنبه ۱٠ مهر ۱۳٩٢ :: The Place Beyond the Pines
» سه‌شنبه ٢ مهر ۱۳٩٢ :: می گذرد؛ چگونه ؟.... نمی دانم!
» چهارشنبه ٢٧ شهریور ۱۳٩٢ :: Trance / خلسه
» شنبه ٢ شهریور ۱۳٩٢ :: به همین کوتاهی
» سه‌شنبه ۱٥ امرداد ۱۳٩٢ :: هربار...
» یکشنبه ٦ امرداد ۱۳٩٢ :: تجربه های مکتوب
» دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳٩٢ :: هیچ چیزی با من نیست … جز کلمات
» دوشنبه ٢٧ خرداد ۱۳٩٢ :: و تکرار می شود
» چهارشنبه ٢٢ خرداد ۱۳٩٢ :: در انتظار گودویی که نخواهد آمد
» شنبه ٤ خرداد ۱۳٩٢ :: این روزها....
» دوشنبه ٢٦ فروردین ۱۳٩٢ :: تجربه های نداشته...
» چهارشنبه ۱٦ اسفند ۱۳٩۱ :: تعبیری نیست
» شنبه ٢۸ بهمن ۱۳٩۱ :: خیالی نیست
» پنجشنبه ۱٩ بهمن ۱۳٩۱ :: تو....
» جمعه ۸ دی ۱۳٩۱ :: جمعه ۸ دی ۱۳٩۱
» شنبه ۱۱ آذر ۱۳٩۱ :: مخاطب گمشده
» چهارشنبه ۱ آذر ۱۳٩۱ :: روزانه‌های من
» چهارشنبه ۳ آبان ۱۳٩۱ :: حتی...
» سه‌شنبه ۱۱ مهر ۱۳٩۱ :: چندمین فصل است
» شنبه ۱ مهر ۱۳٩۱ :: مث همه روزها
» چهارشنبه ٤ امرداد ۱۳٩۱ :: تنها...
» یکشنبه ۱۸ تیر ۱۳٩۱ :: ساعت بیداری
» شنبه ٢٠ خرداد ۱۳٩۱ :: اعتراف بدبختی می آورد*
» دوشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳٩۱ :: هر روز عصر....
» یکشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳٩۱ :: واژه های دروغگو
» چهارشنبه ۳٠ فروردین ۱۳٩۱ :: امروز سی ام فروردین است
» سه‌شنبه ٢٢ فروردین ۱۳٩۱ :: روزگار....
» شنبه ۱٢ فروردین ۱۳٩۱ :: مرا ببوس
» سه‌شنبه ٢۳ اسفند ۱۳٩٠ :: دختر بی گناه!!!
» دوشنبه ٢٢ اسفند ۱۳٩٠ :: روزهای پایانی
» چهارشنبه ۱٠ اسفند ۱۳٩٠ :: من....
» سه‌شنبه ٢ اسفند ۱۳٩٠ :: در ازدحام شلوغی برگهای دفترم
» سه‌شنبه ٢٥ بهمن ۱۳٩٠ :: زوال...
» سه‌شنبه ۱۸ بهمن ۱۳٩٠ :: باز می خوانمت
» پنجشنبه ۸ دی ۱۳٩٠ :: تقویم یکسال دیگه قد کشید!
» سه‌شنبه ۸ آذر ۱۳٩٠ :: روز مرگی ها
» سه‌شنبه ۱ آذر ۱۳٩٠ :: منتظرم یکی مرا از این کابوس بیدار کند
» چهارشنبه ۱۸ آبان ۱۳٩٠ :: و گهگاهی دو خط حرف...
» سه‌شنبه ۳ آبان ۱۳٩٠ :: دیگر تعلل نمی کنم در پاییز
» سه‌شنبه ٢٦ مهر ۱۳٩٠ :: روح من ...
» پنجشنبه ٧ مهر ۱۳٩٠ :: فصل دلدادگی
» سه‌شنبه ٢٩ شهریور ۱۳٩٠ :: بی حرف تازه ای !
» دوشنبه ٢۱ شهریور ۱۳٩٠ :: جبر مسئولیت!
» جمعه ۱۸ شهریور ۱۳٩٠ :: زندگی با چشمان بسته !
» پنجشنبه ۱٠ شهریور ۱۳٩٠ :: روایت من
» شنبه ٢٢ امرداد ۱۳٩٠ :: به کسی که سی سالگی را به دوش کشید...
» چهارشنبه ۱٢ امرداد ۱۳٩٠ :: امشب در من سکوت کن
» دوشنبه ۱٠ امرداد ۱۳٩٠ :: ... و من هنوز خواب رنگی می بینم
» یکشنبه ٢ امرداد ۱۳٩٠ :: شعر بلد نیستم
» سه‌شنبه ٢۸ تیر ۱۳٩٠ :: بهانه ها
» سه‌شنبه ٢۱ تیر ۱۳٩٠ :: ... عشق تمام می شود
» یکشنبه ٥ تیر ۱۳٩٠ :: دلتنگی من تمام نمی‌شود
» شنبه ٢۸ خرداد ۱۳٩٠ :: ...
» چهارشنبه ۱۸ خرداد ۱۳٩٠ :: روزانه
» شنبه ٧ خرداد ۱۳٩٠ :: یادها
» یکشنبه ۱ خرداد ۱۳٩٠ :: ... و زمان می گذرد
» یکشنبه ٢٥ اردیبهشت ۱۳٩٠ :: مکتوبات
» دوشنبه ۱٩ اردیبهشت ۱۳٩٠ :: سهم ما
» سه‌شنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳٩٠ :: رستاخیز واژه ها
» پنجشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳٩٠ :: باد ما را خواهد برد!
» شنبه ٢٧ فروردین ۱۳٩٠ :: دوست داشتنت خوبه...
» سه‌شنبه ٢۳ فروردین ۱۳٩٠ :: یک حس سوررئال
» دوشنبه ۱٥ فروردین ۱۳٩٠ :: ماه من
» پنجشنبه ٢٦ اسفند ۱۳۸٩ :: بوی تنت را برایم بنویس
» یکشنبه ٢٢ اسفند ۱۳۸٩ :: و قطره های باران
» پنجشنبه ۱٩ اسفند ۱۳۸٩ :: پرده اول
» شنبه ۱٤ اسفند ۱۳۸٩ :: اسفند ماه
» شنبه ٧ اسفند ۱۳۸٩ :: تا پای پنچره شب
» سه‌شنبه ۳ اسفند ۱۳۸٩ :: در مرز جغرافیایی ممنوع
» جمعه ٢٩ بهمن ۱۳۸٩ :: این چندمین زمستان است؟
» یکشنبه ٢٤ بهمن ۱۳۸٩ :: گمشده
» دوشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۸٩ :: جامانده
» چهارشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۸٩ :: برخورد سوم
» شنبه ٩ بهمن ۱۳۸٩ :: عطر فراق
» چهارشنبه ٦ بهمن ۱۳۸٩ :: تصویر تو
» سه‌شنبه ٢۸ دی ۱۳۸٩ :: الفبای مکتوب
» سه‌شنبه ٢۱ دی ۱۳۸٩ :: هیچ
» شنبه ۱۸ دی ۱۳۸٩ :: عاشقانه بی تو
» سه‌شنبه ۱٤ دی ۱۳۸٩ :: هیچ وقت نمی خوابد
» چهارشنبه ۸ دی ۱۳۸٩ :: این است حقیقتی که یافتم
» چهارشنبه ۱ دی ۱۳۸٩ :: لاف ٍ عشق
» شنبه ٢٧ آذر ۱۳۸٩ :: نیمه ی او
» پنجشنبه ۱۸ آذر ۱۳۸٩ :: فقط یک بار اتفاق می افتد!
» دوشنبه ۱٥ آذر ۱۳۸٩ :: بهانه
» سه‌شنبه ٩ آذر ۱۳۸٩ :: چه پایان غم انگیزی
» سه‌شنبه ٢ آذر ۱۳۸٩ :: لاجرعه های انتظار
» یکشنبه ۳٠ آبان ۱۳۸٩ :: قیام
» سه‌شنبه ٢٥ آبان ۱۳۸٩ :: تجسم تو
» شنبه ٢٢ آبان ۱۳۸٩ :: رقص
» پنجشنبه ٢٠ آبان ۱۳۸٩ :: یک روز قشنگ بارانی
» سه‌شنبه ۱۸ آبان ۱۳۸٩ :: شبی با تو
» دوشنبه ۱٧ آبان ۱۳۸٩ :: آداب درد
» شنبه ۱٥ آبان ۱۳۸٩ :: گاه
» سه‌شنبه ۱۱ آبان ۱۳۸٩ :: چشمانت
» شنبه ۸ آبان ۱۳۸٩ :: در کوچه باد می آید...
» چهارشنبه ٥ آبان ۱۳۸٩ :: خانه ی من!
» شنبه ۱ آبان ۱۳۸٩ :: بگذار
» دوشنبه ٢٦ مهر ۱۳۸٩ :: قوم من!
» جمعه ٢۳ مهر ۱۳۸٩ :: نشانی
» یکشنبه ۱۱ مهر ۱۳۸٩ :: قصه ی ما
» جمعه ٢٦ شهریور ۱۳۸٩ :: امشب چرا پریشان است رویاهای من
» دوشنبه ۱٥ شهریور ۱۳۸٩ :: شادی
» چهارشنبه ۱٠ شهریور ۱۳۸٩ :: نقدی بر شعر گناه
» جمعه ٥ شهریور ۱۳۸٩ :: گناه
» چهارشنبه ٢٠ امرداد ۱۳۸٩ :: زندگی کن!
» پنجشنبه ٧ امرداد ۱۳۸٩ :: این نوشته شعر نیست
» چهارشنبه ۳٠ تیر ۱۳۸٩ :: یک قدم مانده به تو
» شنبه ۱٢ تیر ۱۳۸٩ :: برای اعظم و نبودنش
» شنبه ٥ تیر ۱۳۸٩ :: آسمون و ریسمون
» پنجشنبه ٢٧ خرداد ۱۳۸٩ :: پرسشی دیگر
» سه‌شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۸٩ :: دوباره طلوع می کنی... می دانم
» دوشنبه ۱٠ خرداد ۱۳۸٩ :: به یاد چشمان بی قرار تو
» شنبه ۱ خرداد ۱۳۸٩ :: شک دارم
» دوشنبه ٢٠ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: عشق هنوز هم زیباترین گناه کبیره است
» سه‌شنبه ۱٤ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: می خواهم برای خاطره های قدیمی نامی انتخاب کنم
» سه‌شنبه ٧ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: حوصله ندارم به عنوان فکر کنم!
» یکشنبه ٥ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: نه!... هذیان های شبانه مرا می نگارد!
» دوشنبه ۳٠ فروردین ۱۳۸٩ :: چه خوبست که تو نزدیکی...
» شنبه ٢۱ فروردین ۱۳۸٩ :: افق از غبار رفته گان لبریزشد...اما
» سه‌شنبه ۱٧ فروردین ۱۳۸٩ :: نسبت من و تو
» شنبه ۱٤ فروردین ۱۳۸٩ :: و هیچ کس نمی داند ....
» پنجشنبه ٥ فروردین ۱۳۸٩ :: سر به شانه های خود بگذار درست مثل گنجشک ها...
» شنبه ٢٩ اسفند ۱۳۸۸ :: رها کن آن صدای خنده را, آن امید را پرواز ده!
» دوشنبه ۱٧ اسفند ۱۳۸۸ :: نسیان روزهای پایانی سال
» سه‌شنبه ۱۱ اسفند ۱۳۸۸ :: تو چیده ا ی یا من ؟
» دوشنبه ۳ اسفند ۱۳۸۸ :: هوا بوی سیب می دهد
» سه‌شنبه ٢٧ بهمن ۱۳۸۸ :: خلوت تنهایی یک زن
» یکشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۸۸ :: لعنت به این تناسخ!
» یکشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۸۸ :: بوی دریا چسبیده به تنم
» سه‌شنبه ٦ بهمن ۱۳۸۸ :: من ،تو و حرف هایی که نمی توان نوشت!
» یکشنبه ٤ بهمن ۱۳۸۸ :: تفسیر تو!
» شنبه ٢٦ دی ۱۳۸۸ :: روزگاران!
» سه‌شنبه ٢٢ دی ۱۳۸۸ :: حوّا هنوز هم تنهاست...
» شنبه ۱٩ دی ۱۳۸۸ :: ای عشق....
» سه‌شنبه ۱٥ دی ۱۳۸۸ :: فراموشی ها!
» یکشنبه ۱۳ دی ۱۳۸۸ :: باکره گی سکوت در تپش ابرها!
» سه‌شنبه ۸ دی ۱۳۸۸ :: بگو چه چیز را بهانه کنم !
» چهارشنبه ٢ دی ۱۳۸۸ :: خدا را هزار بار شاکرم...
» سه‌شنبه ۱ دی ۱۳۸۸ :: وقت آن شد که به زنجیر تو دیوانه شویم ...
» چهارشنبه ٢٥ آذر ۱۳۸۸ :: آنجا کسی دلتنگ می شود!
» پنجشنبه ۱٩ آذر ۱۳۸۸ :: کلماتی مجهول
» پنجشنبه ۱٢ آذر ۱۳۸۸ :: حکایت ما!
» دوشنبه ٩ آذر ۱۳۸۸ :: بانوی لبخند و شادی کجایی؟!
» شنبه ۳٠ آبان ۱۳۸۸ :: غم پنهانی من!
» یکشنبه ٢٤ آبان ۱۳۸۸ :: و زبانم را قورت می دهم!
» سه‌شنبه ۱٩ آبان ۱۳۸۸ :: بادهای وحشی خشم !
» شنبه ۱٦ آبان ۱۳۸۸ :: برای دخترم نفیسه
» پنجشنبه ۱٤ آبان ۱۳۸۸ :: صدایمان به جایی نمی رسد...کسی به کسی نیست.
» پنجشنبه ٧ آبان ۱۳۸۸ :: سخت نازک گشت جانم از لطافت‌های عشق
» جمعه ۱ آبان ۱۳۸۸ :: شاعر کجا شاعری می کند؟
» شنبه ٢٥ مهر ۱۳۸۸ :: پرسه خوانی
» یکشنبه ۱٩ مهر ۱۳۸۸ :: ....و این درد است، درد ِمطلق ،مطلق ِ درد
» شنبه ۱۱ مهر ۱۳۸۸ :: ذهنم را می جویم !
» دوشنبه ٦ مهر ۱۳۸۸ :: عاشقانه بر صلیب
» چهارشنبه ۱ مهر ۱۳۸۸ :: گلایه های ناتمام!
» سه‌شنبه ۱٧ شهریور ۱۳۸۸ :: زنی به طعم خاک
» دوشنبه ٩ شهریور ۱۳۸۸ :: دارکوب من !
» دوشنبه ٢ شهریور ۱۳۸۸ :: کمی برای خودم
» چهارشنبه ٢۸ امرداد ۱۳۸۸ :: چشمانت
» دوشنبه ۱٩ امرداد ۱۳۸۸ :: می آفرینمت! چونان که التهاب بیابان سراب را...
» یکشنبه ۱۱ امرداد ۱۳۸۸ :: چند خط برای خواندن!
» شنبه ۳ امرداد ۱۳۸۸ :: باد می میرد
» شنبه ٢٧ تیر ۱۳۸۸ :: هنوز مرگ هیچ عزیزی را باور نمی کنم
» پنجشنبه ٢٥ تیر ۱۳۸۸ :: گورهای بی نشان
» یکشنبه ٢۱ تیر ۱۳۸۸ :: درد جاودانگی
» جمعه ۱٩ تیر ۱۳۸۸ :: بلوط های زاگرس
» یکشنبه ۱٤ تیر ۱۳۸۸ :: خبرت خراب تر کرد جراحت جدایی.. ....
» یکشنبه ٧ تیر ۱۳۸۸ :: گروهی خواستند و ندادندشان و گروهی نخواستند و بدادندشان(1)
» جمعه ٢٩ خرداد ۱۳۸۸ :: گر بدین سان زیست باید پست ،من چه بیشرمم اگر فانوس عمرم را به رسوایی نیاویزم
» پنجشنبه ٢۱ خرداد ۱۳۸۸ :: وطن ! وطن ! تو سبز و جاودان باش
» چهارشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۸۸ :: دلتنگم آنچنان که اگر بینمت به کام....
» شنبه ٩ خرداد ۱۳۸۸ :: بنال بلبل اگر با من سریاری ست...
» جمعه ۱ خرداد ۱۳۸۸ :: میان حلقه مردگان ایستاده ام
» جمعه ٢٥ اردیبهشت ۱۳۸۸ :: سه گانه!
» جمعه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۸۸ :: مرا پرسی که چونی...
» جمعه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۸ :: گوری به عمق آفرینش حوا
» یکشنبه ٦ اردیبهشت ۱۳۸۸ :: شوقی غریب
» دوشنبه ۳۱ فروردین ۱۳۸۸ :: در من هزارعاشق بی‌قراری می‌کنند...
» یکشنبه ٢۳ فروردین ۱۳۸۸ :: مکاشفه
» شنبه ۱٥ فروردین ۱۳۸۸ :: شکوی الغریب
» چهارشنبه ۱٢ فروردین ۱۳۸۸ :: مرثیه ای برای زندگان
» یکشنبه ٩ فروردین ۱۳۸۸ :: دمـــیـــان
» چهارشنبه ٥ فروردین ۱۳۸۸ :: آداب بیقراری!
» دوشنبه ٢٦ اسفند ۱۳۸٧ :: انتظار بهاری!
» چهارشنبه ٢۱ اسفند ۱۳۸٧ :: بنجامین باتن
» چهارشنبه ۱٤ اسفند ۱۳۸٧ :: تناسخ سیب
» شنبه ۱٠ اسفند ۱۳۸٧ :: گمگشته
» دوشنبه ٥ اسفند ۱۳۸٧ :: طولانی تر از سکوت!
» سه‌شنبه ٢٩ بهمن ۱۳۸٧ :: یه آغوش بهانه!
» پنجشنبه ٢٤ بهمن ۱۳۸٧ :: صبوری
» جمعه ۱۸ بهمن ۱۳۸٧ :: مه و خورشید
» دوشنبه ۱٤ بهمن ۱۳۸٧ :: آوازی بخوان ...به نام روسپیان بنارس !
» جمعه ۱۱ بهمن ۱۳۸٧ :: آسمانم ابری است !
» دوشنبه ٧ بهمن ۱۳۸٧ :: از دلتنگی های بیقرار
» سه‌شنبه ۱ بهمن ۱۳۸٧ :: در تار و پود ِ نفس های ِ روزمَرْ گی های ِ دلم
» چهارشنبه ٢٥ دی ۱۳۸٧ :: اینجا کسی دلتنگ می شود!
» پنجشنبه ۱٩ دی ۱۳۸٧ :: تابوتها تنهایند در راه گورستان!
» جمعه ۱۳ دی ۱۳۸٧ :: خواب و خیال
» یکشنبه ۸ دی ۱۳۸٧ :: من بدنیا آمدم ...جهان آماده باشد!
» جمعه ٦ دی ۱۳۸٧ :: جاودان من!
» سه‌شنبه ۳ دی ۱۳۸٧ :: دو قدم مانده به معشوق زمین گیر شدم!
» پنجشنبه ٢۸ آذر ۱۳۸٧ :: چای تلخ!
» پنجشنبه ٢۱ آذر ۱۳۸٧ :: نباشد که آرام ِ اتراق ایل را بر هم زنی !
» یکشنبه ۱٠ آذر ۱۳۸٧ :: من هیچ نیستم ....جز بارقه ی از پنجره های جهان!
» جمعه ۱ آذر ۱۳۸٧ :: رسولان دلشکسته
» چهارشنبه ٢٢ آبان ۱۳۸٧ :: شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین هایل...
» چهارشنبه ۱٥ آبان ۱۳۸٧ :: لقد خلقنا الانسان فی درد !
» شنبه ۱۱ آبان ۱۳۸٧ :: به کجای این حادثه شبیه شده ایم ؟!
» دوشنبه ٦ آبان ۱۳۸٧ :: نابخشوده
» پنجشنبه ٢ آبان ۱۳۸٧ :: هزار سال تمام !
» شنبه ٢٧ مهر ۱۳۸٧ :: راویان رفته اند فتنه بر پا کنند
» پنجشنبه ٢٥ مهر ۱۳۸٧ :: طرح یک بوسه
» دوشنبه ٢٢ مهر ۱۳۸٧ :: من به نو شدن فکر می کنم
» چهارشنبه ۱٧ مهر ۱۳۸٧ :: کافر شدند و مهجور
» جمعه ۱٢ مهر ۱۳۸٧ :: دفترم بوی پیراهن یوسف را می دهد !!!!!
» شنبه ٦ مهر ۱۳۸٧ :: چرخه باژگون
» پنجشنبه ٢۸ شهریور ۱۳۸٧ :: دلتنگ ام
» جمعه ٢٢ شهریور ۱۳۸٧ :: با سلامی و سکوتی و نفسی ....
» شنبه ۱٦ شهریور ۱۳۸٧ :: مدل ارتباطی دوست داشتن!
» سه‌شنبه ۱٢ شهریور ۱۳۸٧ :: حس می کنم شبیه موج در تلاطمم!
» شنبه ٩ شهریور ۱۳۸٧ :: به من بگویید چه کنم ؟!!!
» شنبه ٢ شهریور ۱۳۸٧ :: میهمان خزان شدی چه زود!!!
» چهارشنبه ٢۳ امرداد ۱۳۸٧ :: حمایت می کنیم ازخ ا ن و ا د ه!!!!!!
» سه‌شنبه ٢٢ امرداد ۱۳۸٧ :: این فصل را با من بخوان .....
» جمعه ۱۸ امرداد ۱۳۸٧ :: به مناسبت روز خبرنگار، این مطلب تیتر ندارد*
» چهارشنبه ۱٦ امرداد ۱۳۸٧ :: سفرنامه ژورنالیستی!
» دوشنبه ۱٤ امرداد ۱۳۸٧ :: در هیاهوی .....
» جمعه ۱۱ امرداد ۱۳۸٧ :: پرسه در دیار خدایان - قسمت آخر
» پنجشنبه ۱٠ امرداد ۱۳۸٧ :: پرسه در دیار خدایان - قسمت چهارم
» سه‌شنبه ۸ امرداد ۱۳۸٧ :: پرسه در دیار خدایان -قسمت سوم
» سه‌شنبه ۸ امرداد ۱۳۸٧ :: پرسه در دیار خدایان - قسمت دوم
» یکشنبه ٦ امرداد ۱۳۸٧ :: پرسه در دیار خدایان - قسمت اول
» شنبه ٥ امرداد ۱۳۸٧ :: ... و من به ساعت یک انفجار نزدیکم
» جمعه ٢۸ تیر ۱۳۸٧ :: باید بروم ....
» سه‌شنبه ٢٥ تیر ۱۳۸٧ :: از دست خویشتن فریاد...
» چهارشنبه ۱٩ تیر ۱۳۸٧ :: کافی ست
» شنبه ۱٥ تیر ۱۳۸٧ :: عیش مکن غافل از دل من!
» جمعه ۱٤ تیر ۱۳۸٧ :: اگر فردا....
» سه‌شنبه ۱۱ تیر ۱۳۸٧ :: زپلشک آید و زن زاید و مهمان برسد !!!
» پنجشنبه ٦ تیر ۱۳۸٧ :: کلاه را به احترام حرفها بردار
» دوشنبه ۳ تیر ۱۳۸٧ :: بغبغوی شعرها ....
» پنجشنبه ۳٠ خرداد ۱۳۸٧ :: ناتموم!!
» شنبه ٢٥ خرداد ۱۳۸٧ :: تناسخ !!!
» پنجشنبه ٢۳ خرداد ۱۳۸٧ :: سر همین 4 راه!!!!
» یکشنبه ۱٩ خرداد ۱۳۸٧ :: طرحی نو!!!
» پنجشنبه ٩ خرداد ۱۳۸٧ :: هنوز نام ام را با گناه پاک می کند!!!!
» جمعه ۳ خرداد ۱۳۸٧ :: عمرم به آخر ....و عشقم هنوز باقی ست !!!!
» سه‌شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۸٧ :: چه حقیقت تلخی !!!!!!!!!!!!
» یکشنبه ٢٢ اردیبهشت ۱۳۸٧ :: رجم کفر و سنگ
» دوشنبه ٩ اردیبهشت ۱۳۸٧ :: شما را به خیر....یامرا به سلامت
» پنجشنبه ٥ اردیبهشت ۱۳۸٧ :: مکر خدایان !!
» سه‌شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۸٧ :: خدابیامرزد به همین سادگی عاشق می شویم !
» پنجشنبه ٢٩ فروردین ۱۳۸٧ :: بهانه ی ....
» دوشنبه ٢٦ فروردین ۱۳۸٧ :: نخستین طرح!...آب و خاک
» سه‌شنبه ٢٠ فروردین ۱۳۸٧ :: میوه ممنوعه !!!!
» پنجشنبه ۱٥ فروردین ۱۳۸٧ :: اندوه پنهان
» شنبه ۱٠ فروردین ۱۳۸٧ :: ما به مستی ،جام جم برداشتیم 1
» شنبه ۳ فروردین ۱۳۸٧ :: وقتی مرا نمی خوانی... شعر گویای احوالم می شود
» سه‌شنبه ٢۸ اسفند ۱۳۸٦ :: فصل بهار است و هنگام چیدن من!!!!
» یکشنبه ٢٦ اسفند ۱۳۸٦ :: روزهای هیچ کس ...
» پنجشنبه ٢۳ اسفند ۱۳۸٦ :: در میان ورق پاره های دلتنگی هایم
» سه‌شنبه ٢۱ اسفند ۱۳۸٦ :: تمرین آفرینش !
» یکشنبه ۱٩ اسفند ۱۳۸٦ :: آه از این دل که به صد بند نمی گیرد پند
» جمعه ۱٧ اسفند ۱۳۸٦ :: بیچاره من ....بیچاره حوا!!
» چهارشنبه ۱٥ اسفند ۱۳۸٦ :: چرا همیشه دلواپس منی ؟!!!!
» جمعه ۱٠ اسفند ۱۳۸٦ :: دچارم!!!
» چهارشنبه ۸ اسفند ۱۳۸٦ :: بگذار سپیده بدمد!!
» چهارشنبه ۱ اسفند ۱۳۸٦ :: شما گمان کنید...هذیان شنیده اید !!!!
» جمعه ٢٦ بهمن ۱۳۸٦ :: جایی به من بدهید !!!
» جمعه ۱٩ بهمن ۱۳۸٦ :: واکن آغوش!!!!
» چهارشنبه ۱٧ بهمن ۱۳۸٦ :: این شعرها راه به جایی نمی برند
» دوشنبه ۱٥ بهمن ۱۳۸٦ :: کلمات در ذهن من رسوب کرده اند
» پنجشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۸٦ :: دیگر منتظر کسی در ایستگاه متروک لحظه ها نخواهم بود
» سه‌شنبه ٩ بهمن ۱۳۸٦ :: جوابيه به شعر طفل گريز پا!!!
» دوشنبه ۸ بهمن ۱۳۸٦ :: طفل گريز پا!!!!
» پنجشنبه ٤ بهمن ۱۳۸٦ :: به ياد تو...
» دوشنبه ۱ بهمن ۱۳۸٦ :: اين بار بر سر آنم ۰۰۰که با تو آغاز کنم !
» شنبه ٢٢ دی ۱۳۸٦ :: بی آنکه آغاز شده باشم
» چهارشنبه ۱٩ دی ۱۳۸٦ :: ...
» دوشنبه ۱٧ دی ۱۳۸٦ :: چکونه کوتاه بسرايمت؟
» چهارشنبه ۱٢ دی ۱۳۸٦ :: عشق شاید انقلاب اکبر ست ....
» شنبه ۸ دی ۱۳۸٦ :: مرا يادت هست ؟!
» پنجشنبه ٦ دی ۱۳۸٦ :: ستاره ها می گويند...
» سه‌شنبه ٤ دی ۱۳۸٦ :: اظطراب عدمم!
» شنبه ۱ دی ۱۳۸٦ :: اين روزها...
» چهارشنبه ٢۸ آذر ۱۳۸٦ :: انديشيدن درسکوت
» دوشنبه ٢٦ آذر ۱۳۸٦ :: تو را يادم نيست !
» یکشنبه ٢٥ آذر ۱۳۸٦ :: لبان خشكِ زمين را به ابر مي دوزم !!
» جمعه ٢۳ آذر ۱۳۸٦ :: انبوهي از شياطين تازه آزارم مي دهند
» سه‌شنبه ٢٠ آذر ۱۳۸٦ :: ....
» شنبه ۱٧ آذر ۱۳۸٦ :: خواب محبوبتان پريشان باد !
» جمعه ۱٦ آذر ۱۳۸٦ :: اشتياقم را ببين !
» چهارشنبه ۱٤ آذر ۱۳۸٦ :: بيخبران!
» دوشنبه ۱٢ آذر ۱۳۸٦ :: اكنون همه آب هاي جهان وسوسه ام مي كنند
» شنبه ۱٠ آذر ۱۳۸٦ :: اين پراکنده های من است.
» جمعه ٩ آذر ۱۳۸٦ :: از تبار ...
» پنجشنبه ۸ آذر ۱۳۸٦ :: رنگين ترين روياها
» سه‌شنبه ٦ آذر ۱۳۸٦ :: برهنه در باد
» یکشنبه ٤ آذر ۱۳۸٦ :: سرمست نبودن !
» چهارشنبه ۳٠ آبان ۱۳۸٦ :: رو سربنه به بالين تنها مرا رها کن....
» سه‌شنبه ٢٩ آبان ۱۳۸٦ :: خنده هايم را بلعيده ام ...
» یکشنبه ٢٧ آبان ۱۳۸٦ :: سودای ترا بهانه می بس باشد ....
» سه‌شنبه ٢٢ آبان ۱۳۸٦ :: سفرم را از میان ابدیت پی می گیرم
» دوشنبه ٢۱ آبان ۱۳۸٦ :: برای تو
» یکشنبه ٢٠ آبان ۱۳۸٦ :: دلم آشوب دریاهاست
» دوشنبه ۱٤ آبان ۱۳۸٦ :: برای تو...
» چهارشنبه ٩ آبان ۱۳۸٦ :: غم مخور!
» پنجشنبه ۳ آبان ۱۳۸٦ :: جهان بر من شوريده ...
» یکشنبه ٢٢ مهر ۱۳۸٦ :: بوسيدن لبهای يک قديس مرگ آور!
» پنجشنبه ۱٢ مهر ۱۳۸٦ :: سراب!
» شنبه ٧ مهر ۱۳۸٦ :: آرزو
» سه‌شنبه ۳ مهر ۱۳۸٦ :: در این شب شعر و شراب و بی قراری
» یکشنبه ۱ مهر ۱۳۸٦ :: شب نما..
» چهارشنبه ٢۸ شهریور ۱۳۸٦ :: در دور دستهای مه آلود
» یکشنبه ٢٥ شهریور ۱۳۸٦ :: چند واژه ياس آور
» سه‌شنبه ٢٠ شهریور ۱۳۸٦ :: حالا تو!
» شنبه ۱٧ شهریور ۱۳۸٦ :: درآستانه ايمان واضطراب
» دوشنبه ۱٢ شهریور ۱۳۸٦ :: من در گذر زمانم
» پنجشنبه ۸ شهریور ۱۳۸٦ :: جایی که نجواها وادار می کنند ...
» سه‌شنبه ٦ شهریور ۱۳۸٦ :: گم می شوم در اطوار سرنوشت
» جمعه ٢ شهریور ۱۳۸٦ :: در ميان ورق پاره های دلتنگيهايم !
» پنجشنبه ۱ شهریور ۱۳۸٦ :: نشخوارهای يک ذهن مشوش
» دوشنبه ٢٩ امرداد ۱۳۸٦ :: بی بهانه بايد سلام کرد
» چهارشنبه ٢٤ امرداد ۱۳۸٦ :: ...
» دوشنبه ٢٢ امرداد ۱۳۸٦ :: بازخوانی غزل مولانا
» جمعه ۱٩ امرداد ۱۳۸٦ :: کوله بار کلمات ام
» پنجشنبه ۱۱ امرداد ۱۳۸٦ :: نامه ات آمد ...
» پنجشنبه ٤ امرداد ۱۳۸٦ :: ياد ....
» دوشنبه ۱۸ تیر ۱۳۸٦ :: هی تو !!
» جمعه ۱٥ تیر ۱۳۸٦ :: مرا واژه های کال بلعیده اند
» چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۳۸٦ :: منم نواده آدم
» دوشنبه ۱۱ تیر ۱۳۸٦ :: به کی؟
» شنبه ٩ تیر ۱۳۸٦ :: سراب!
» جمعه ۸ تیر ۱۳۸٦ :: طلوع دوباره !
» پنجشنبه ٧ تیر ۱۳۸٦ :: غروب بٌت ها
» چهارشنبه ٦ تیر ۱۳۸٦ :: پرسه ی ولگرد خيال
» سه‌شنبه ٥ تیر ۱۳۸٦ :: اشاره نيلوفر
» دوشنبه ٤ تیر ۱۳۸٦ :: دوشنبه ٤ تیر ۱۳۸٦
» سه‌شنبه ٢٩ خرداد ۱۳۸٦ :: مرگ می آشامد!
» یکشنبه ٢٧ خرداد ۱۳۸٦ :: رقص نافرجام کلام
» جمعه ٢٥ خرداد ۱۳۸٦ :: دورترينم !
» پنجشنبه ٢٤ خرداد ۱۳۸٦ :: برای دوست
» چهارشنبه ٢۳ خرداد ۱۳۸٦ :: چهارشنبه ٢۳ خرداد ۱۳۸٦
» دوشنبه ٢۱ خرداد ۱۳۸٦ :: چيزی شبيه ترانه !!
» جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۸٦ :: شاعر این شعر را نمی شناسم!!!!!!!!!!!!
» پنجشنبه ۱٧ خرداد ۱۳۸٦ :: پنجشنبه ۱٧ خرداد ۱۳۸٦
» چهارشنبه ۱٦ خرداد ۱۳۸٦ :: بهانه
» سه‌شنبه ۱٥ خرداد ۱۳۸٦ :: من از شهر مترسک ها می آيم !
» دوشنبه ۱٤ خرداد ۱۳۸٦ :: دنيا!!!
» یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۸٦ :: روح بهارانه
» جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۸٦ :: جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۸٦
» چهارشنبه ٩ خرداد ۱۳۸٦ :: کوچ نامه
» سه‌شنبه ۸ خرداد ۱۳۸٦ :: آخرين آرزو!
» جمعه ٤ خرداد ۱۳۸٦ :: دلتنگی ام !
» چهارشنبه ٢ خرداد ۱۳۸٦ :: صدايی نجوا نمی کند!
» سه‌شنبه ۱ خرداد ۱۳۸٦ :: عطش ....
» یکشنبه ۳٠ اردیبهشت ۱۳۸٦ :: بمان !
» پنجشنبه ٢٧ اردیبهشت ۱۳۸٦ :: ويرايش شاعرانه (دوستی عزيز)
» چهارشنبه ٢٦ اردیبهشت ۱۳۸٦ :: چهارشنبه ٢٦ اردیبهشت ۱۳۸٦
» سه‌شنبه ٢٥ اردیبهشت ۱۳۸٦ :: سه‌شنبه ٢٥ اردیبهشت ۱۳۸٦
» یکشنبه ٢۳ اردیبهشت ۱۳۸٦ :: اعجاز
» شنبه ۱٥ اردیبهشت ۱۳۸٦ :: گورمن!
» جمعه ۱٤ اردیبهشت ۱۳۸٦ :: جمعه ۱٤ اردیبهشت ۱۳۸٦
» شنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۸٦ :: شنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۸٦
» پنجشنبه ٦ اردیبهشت ۱۳۸٦ :: پنجشنبه ٦ اردیبهشت ۱۳۸٦
» چهارشنبه ٥ اردیبهشت ۱۳۸٦ :: چيزی شبيه يک شعر کلاسيک
» سه‌شنبه ٤ اردیبهشت ۱۳۸٦ :: سه‌شنبه ٤ اردیبهشت ۱۳۸٦
» شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۸٦ :: شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۸٦
» جمعه ۳۱ فروردین ۱۳۸٦ :: جمعه ۳۱ فروردین ۱۳۸٦
» پنجشنبه ۳٠ فروردین ۱۳۸٦ :: پنجشنبه ۳٠ فروردین ۱۳۸٦
» چهارشنبه ٢٩ فروردین ۱۳۸٦ :: آستانه درد
» دوشنبه ٢٧ فروردین ۱۳۸٦ :: دوشنبه ٢٧ فروردین ۱۳۸٦
» یکشنبه ٢٦ فروردین ۱۳۸٦ :: گور
» شنبه ٢٥ فروردین ۱۳۸٦ :: باورتلخ
» جمعه ٢٤ فروردین ۱۳۸٦ :: دلنوشته
» جمعه ٢٤ فروردین ۱۳۸٦ :: حضور
» چهارشنبه ٢٢ فروردین ۱۳۸٦ :: چهارشنبه ٢٢ فروردین ۱۳۸٦
» یکشنبه ۱٢ فروردین ۱۳۸٦ :: یکشنبه ۱٢ فروردین ۱۳۸٦
» سه‌شنبه ٧ فروردین ۱۳۸٦ :: سه‌شنبه ٧ فروردین ۱۳۸٦
» یکشنبه ٥ فروردین ۱۳۸٦ :: یکشنبه ٥ فروردین ۱۳۸٦
» جمعه ۳ فروردین ۱۳۸٦ :: خستگی
» پنجشنبه ٢ فروردین ۱۳۸٦ :: آرزو
» سه‌شنبه ٢٢ اسفند ۱۳۸٥ :: زندگی
» شنبه ۱٩ اسفند ۱۳۸٥ :: سلام