بـــرهنه در بـــاد

جامانده ای در مرز جغرافیایی جنون

کتابهای که مزه می دهند!

مجموعه داستان شرق بنفشه                                          

شهریار مندنی پور

چاپ هفتم

نشر مرکز 

 

 

... حالا که دانسته ای رازی پنهان شده در سایه جمله هایی که می خوانی ، حالا که نقطه نقطه این کلام را آشکار می کنی، شهد شراب مینو به کامت باشد ، چرا که اگر در دایره قسمت ، سهم تو را هم از جهان درد داده اند ، رندی هم به جان شیدایت سپرده اند تا کلمات پیش چشمانت خرقه بسوزانند. پس سبکباری کن و بخوان. در این کتاب رمزی بخوان به غیر این کتاب ، من این رمز را از (ذبیح ) و ( ارغوان) آموختم. به روزی بارانی ، بارانی ... نگفته بودیم ببار، اما می بارید. چنان می بارید تا به استخوان های برهنه برسد و جان های لولی را مجموع کند. سرگشته حافظیه به سنگ مرمر گور... نگاه نینداختم. گفتم با آن گنبدی که بر تو ساخته اند، دوباره از آسمان و حسرت فرشتگان محرومت کرده اند...

 

 

"شرق بنفشه" زیبا و به یاد ماندنی بود. در این روزگار که کتاب و نوشته خواندنی کم پیدا می شود شرق بنفشه عجیب خواندنی بود. دوست داشتم همانطور با ذبیح و ارغوان توی حافظیه می گشتم و آنها زیر کلمه ها نقطه چین می گذاشتند و من حرف های نگفته ام را از کلام آنها می خواندم...

***

 

 شرق بنفشه، روایتی متفاوت از یک عشق معمولی،نه از نوع امروزی، کمی دیروزی‌ که به حال و هوای این روزها می‌‌آید!...است.

 

یقین داشتم که از عهد هابیل و قابیل همیشه سایه‌ای از فراق فراقِ ازل مکرر شده. مکان‌ها و زمان‌ها حجابند. حرف‌ها و وصال‌ها حجابند و چهره‌ها و پیکرها.”

 

این کتاب شامل نه داستان کوتاه ِ غالبا عاشقانه است که  به گفته ی بسیاری بهترین ِ آنها همان داستان « شرق بنفشه » است. اما من دلشیفته شام سرو و آتشم !

 

 در این کتاب مندنی پور بیرحمانه احساسات خواننده را در دست می گیرد و آن را برای درک کامل فضای مورد نظرش تحریک می کند.

 

در حالی که شخصیت‌ها سرگشته‌اند و رانده شده از ترس و تنهایی به خاطر زندگی‌شان مبارزه می‌کنند. آن‌ها ناتوان از یک هستیِ متعادل، در مرزِ بین مرگ و زندگی در نوسان‌اند  و میان سنت و فرهنگ کهن، که در ظاهر مدت‌هاست به فراموشی سپرده شده، نقشی دوگانه بازی می‌کنند.

 

مندنی پور  در این مجموعه با نگاهی شرقی و  پر از تب و تاب به عشق می نگرد :

 برادر کشی(انسیه) ،معشوق کشی (شام سرو و آتش) ،خودکشی به همراه معشوق(شرق بنفشه) و ...

 

دل ودلدادگی ، سایه های غار، هشتمین روز زمین ، مومیا و عسل ، ماه نیمروز ، شرق بنفشه ، راز ، آبی ماورا بحار و کتاب ارواح شهرزاد از دیگر آثار اوست.

 

 

 

این هم لینک صوتی‌شرق بنفشه

لینک صفحه