بـــرهنه در بـــاد

جامانده ای در مرز جغرافیایی جنون

انديشيدن درسکوت

چشمانم كور باد

اگر دروغ بگويم

كسي اين شعر را در من زمزمه مي كند:

گر غروبي بگذرد

پايان راه ديگريست

اي شبانگاه غريب

من ره خود را به صد بيراهه رفتن يافتم

   + مسیح اسمعیلی ; ۱٢:٠٦ ‎ق.ظ ; چهارشنبه ٢۸ آذر ۱۳۸٦
comment نظرات ()