بـــرهنه در بـــاد

جامانده ای در مرز جغرافیایی جنون

طفل گريز پا!!!!

مـن هیچوقت شبیه تو یـک زن نمی شـوم

جـز بـا جرقـه هـای تو روشن نمی شـوم

عمـری گذشت و فـرصتی نـمانده اسـت

شـاعـر در این مجال هم ، عمراً نمی شـوم

 

 

 

پ.ن:

دیروز وقتی برایم نوشتی:" تو سپيد شاهکاری. چرا به غزل گير دادی؟"

با خودم گفتم : " مسی، ساجده هم بله !! 

پس باید کاری بکنی هم نمک گیر بشه و  هم دست از تشویق برنداره !!

 آخه یکی نیست به این دوست گرامی ما گوشزد کنه که از مریض رو به قبله هم به این زودی قطع امید نمی کنند که خانومی شما از من ...( من را با تکرار زیاد بخوانید )  به این زودی مایوس شدی !!!!

حال این شعر برای تو عزیزم تا بفهمی مسی به این راحتی دست از شعر قافیه دار برنمی دارد !!!!! که هیچ تازه می خواهد  زن وحشی درونش را هم  احیا کند.!!!

خدایش این تصمیم کبری را من مجبور شدم بگیرم ،  این ساجده من وادار به این کار کرد؛ من بی تقصیرم !!!

   + مسیح اسمعیلی ; ۱۱:٠٦ ‎ب.ظ ; دوشنبه ۸ بهمن ۱۳۸٦
comment نظرات ()