بـــرهنه در بـــاد

جامانده ای در مرز جغرافیایی جنون

ما به مستی ،جام جم برداشتیم 1

 این بادها که می وزند

                   در  تاکستان های چشمانت 

                                        دریغ از بوی پیراهنی

                                                          از آن شاخه های آبستن  انگور

به همین سادگی

                           گم ات کردم

 حال که رد بوسه های پنهانی ات را  می گیرم

                                 می رسم به هلهله فرشتگان هوا

                                         به واژه های سرگردان ِ برآمده از دل  طوفان

 به همین سادگی

گم ام کردی؟!

   + مسیح اسمعیلی ; ۱۱:٠۳ ‎ق.ظ ; شنبه ۱٠ فروردین ۱۳۸٧
comment نظرات ()