بـــرهنه در بـــاد

جامانده ای در مرز جغرافیایی جنون

اندوه پنهان

http://www.foto.ir/Photos/Gallery/28607.jpg 

من ابری ام ،ابری که امشب آب خواهم شد

در انتـهای ایـن ســفــر،سـیـلاب خواهم شد

 

هــرچـنـدآرامــم ولــی در روشــنــای صــبــح

فــواره آشــوب هــا در خــواب خــواهــم شد

 

در کــــارزار زنــــدگـــی جـــنــگــــــاورم امـــا

بـا ســرنــوشت تـلـخ خــود پرتاب خواهم شد

 

تنـها به جـرم زنده بودن ...جرم من این است!

دریــا نـمـی خـواهـد مـرا ،مــرداب خواهم شد

 

بـــا یـــاد آن انـــدوه پــنــهــان در نـــگـــاه تـــو

هرنیمه شب بیخواب...نه بی تاب خواهم شد

 

ای شـــاعر انـــدوهــگیــن...روزی کــه بــازآیی

نیــلــوفــر آن چـشـمــه مــهـتـاب خــواهم شد

   + مسیح اسمعیلی ; ۱٢:٢٦ ‎ق.ظ ; پنجشنبه ۱٥ فروردین ۱۳۸٧
comment نظرات ()