بـــرهنه در بـــاد

جامانده ای در مرز جغرافیایی جنون

خدابیامرزد به همین سادگی عاشق می شویم !

اینک ایستاده‌ام

              بر ویرانی خویش

                         آهسته زمزمه می کنم :

                                      “روح‌ام را تکه پاره‌ کنید

                                            در برهوت زخم خورده دیروز”

 ***

بدون آه

        شانه به شانه مرگ

                                دلخوشم به زخمی

                                                 جامانده بر دل ...

   + مسیح اسمعیلی ; ۱۱:٠٩ ‎ق.ظ ; سه‌شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۸٧
comment نظرات ()