بـــرهنه در بـــاد

جامانده ای در مرز جغرافیایی جنون

به مناسبت روز خبرنگار، این مطلب تیتر ندارد*

"بشکند قلمی که بی احساس مسولیت در مقابل وجدان و تاریخ و نسل های آینده بر صفحه کاغذ بلغزد و بخشکد دستی که از حرکتش نفعی عاید اذهان بیدار و دلهای مشتاق نگردد"*

*سعیدی سرجانی

 

 

 

پی نوشت:

این روزها

                   شتاب عقربه زمان

                           آهستگی ام را به سخره گرفته

                                                    آهستگی ،آهستگی :

                                                                  نشان خستگی از روزگار

                                                                                                      مرا....

   + مسیح اسمعیلی ; ٧:٠۳ ‎ب.ظ ; جمعه ۱۸ امرداد ۱۳۸٧
comment نظرات ()