بـــرهنه در بـــاد

جامانده ای در مرز جغرافیایی جنون

گورمن!

گور من کجا خواهد بود؟

                     بردامنه آن کوه بلند

                                       درگلوگاه ماه

                                               زیر نگاه خورشید

                               یا

درآسمانی خشک

                      گرفتارمیان کشمکش

                                          آخرین زمزمه صبح سپید

                          شایدم

دروسط جنگلی سرد وسیاه

                    کنار لاشه پرپر شده مرغ سحر خوان !

گور من کجا خواهد بود؟

   + مسیح اسمعیلی ; ۱٢:٢٩ ‎ب.ظ ; شنبه ۱٥ اردیبهشت ۱۳۸٦
comment نظرات ()