بـــرهنه در بـــاد

جامانده ای در مرز جغرافیایی جنون

مه و خورشید

گفتم به دل : « زمانه چه دارد ز گیر و دار»

خندید و گفت: « آنچه نیاید به کار ما»

                                                                     (بیدل)

 

 

 

بـازی خـورشـیـد و ابـر و بـاد نـیـسـت

آسمان غمگین چرا شد؟ قصه چیست؟!

دل ز راه دیــدگــان آمـــد بــرون

در فـراق روی تـو جـیـحـون گریــسـت

وای امـا بـا کـه گـویـم ایـن سـخـن؟

گـریـه هـم دلـتـنـگـی ام را چـاره نـیـسـت

بـا تـو بـی دل بـی تـو دلتــنـگـم بـگـو

خـود بـگـو ! مـغلـوب ایـن بیـراهـه کیـسـت؟!

 

 

پی نوشت:

 صادقانه که می نگرم،می شود دل بست به هیاهوی اذهان...و دمی تلخ نبود،
از احتضار تن...

صادقانه که می نگرم...

 

   + مسیح اسمعیلی ; ۱:٥٢ ‎ب.ظ ; جمعه ۱۸ بهمن ۱۳۸٧
comment نظرات ()