بـــرهنه در بـــاد

جامانده ای در مرز جغرافیایی جنون

تناسخ سیب

 چون عاشق سوگند ِ خود را بشکند،

           خدایان بر او خشمگین نمی شوند،

               و مردمان نیز سوگند ِ عاشق را سوگند نمی شمارند...!

                                           افلاطون

 

 گندم

 گناه

 وسیب گونه ای از هوس

 دل می دهم دوباره

 دوباره

 به یک نگاه

 تن می دهم دوباره

 دوباره

 به اشتباه

 

پی نوشت:

 

می خواستم بنویسم که این روزهایم بی‌رنگِ بی‌رنگ است. حتی یکنواختی‌اش آوار نمی‌شود روی دلم که سنگینی‌اش را حس کنم. می‌خواستم بنویسم که انگار هیچ‌چیز حتی هوای این روزهای اسفند هم مرا سرحال نمی‌آورد. حتی گرمای این آفتاب ....

بعد از التحریر :

من یک فمنسیت نیستم اما لغو نشست گرامیداشت روز جهانی زن  دلیل نوشتن این  است!


هر ساله در روز هشتم ماه مارس میلیون ها زن و مرد در کشورهاى مختلف روز جهانى زن را گرامى مى دارند. علیرغم نزدیک به صد سال مبارزه پیگیر براى برقرارى حقوق مساوى براى زنان در زمینه هاى مختلف سیاسى، اجتماعى، اقتصادى، خانوادگى و غیره هنوز تبعیض علیه آنان در همه این عرصه ها و در تقریبا تمامى کشورهاى جهان به اجرا درمى آید.

تاریخ روز جهانى زن هم زمان تاریخ مبارزه سیاسى و اجتماعى علیه تبعیض است. این روز روز همبستگى براى مبارزه در راه برابرى حقوق و شرایط بهتر کارى و زندگى  زنان است.
انتخاب تاریخ روز هشتم ماه مارس به عنوان روز جهانى زن  به خاطره مبارزه زنان کارگر نساجى در سال ۱۸۵۷ در شهر نیویورک  امریکا برمى گردد
.

اما هشت مارس برای طبقه ای از زنان ایرانی  یادآور تلاش هایی است که برای احقاق حقوق برابر انسانی زنان شده است درجامعه ی سنتی که زن ناموس است تا یک انسان تلاش می کنند تا این دو اصل انسانی را به دیگران بفهمانند

١- زن انسان است و ٢-  انسان  ها به حکم انسان بودن حقوق برابر دارند و زنان هم به همین دلیل از این اصل مستثنی نیستند.... اما افسوس بودنت را انکار می کنند درحالی که واقعیت هستی  در توست !

 

   + مسیح اسمعیلی ; ۱٢:٢٧ ‎ق.ظ ; چهارشنبه ۱٤ اسفند ۱۳۸٧
comment نظرات ()