بـــرهنه در بـــاد

جامانده ای در مرز جغرافیایی جنون

 

جامم از باده تهی است ... شرابم بدهید

                                         تشنگی می چکد از روی لبم ...آبم بدهید

اشک می بارد واز عشق خرابم

                                           دراین تاریکی شب ... مهتابم بدهید

 مست شدم.... بی تو مگر ممکن نیست

                                                 در غروب تنهایی .... آفتابم بدهید

با مرگ در خاک ... نقابم بدهید

                                        باز در آغوش مادر ... خوابم بدهید

   + مسیح اسمعیلی ; ۸:٥٢ ‎ق.ظ ; چهارشنبه ٢٦ اردیبهشت ۱۳۸٦
comment نظرات ()