بـــرهنه در بـــاد

جامانده ای در مرز جغرافیایی جنون

مرثیه ای برای زندگان

چه بی تابانه میخواهمت

              ای دوریت آزمون تلخ زنده به گوری!

چه بی تابانه میخواهمت

              ای دوریت آزمون تلخ زنده به گوری!

چه بی تابانه میخواهمت

              ای دوریت آزمون تلخ زنده به گوری!

چه بی تابانه میخواهمت

              ای دوریت آزمون تلخ زنده به گوری!

چه بی تابانه میخواهمت

              ای دوریت آزمون تلخ زنده به گوری!

چه بی تابانه میخواهمت

              ای دوریت آزمون تلخ زنده به گوری!

چه بی تابانه میخواهمت

                   ای دوریت آزمون تلخ زنده به گوری!

 

 

دارم به زیبا ترین موسیقی دنیا گوش می دهم ! تار است و ضرب و درد و یک دنیا نگفته ی پنهان در پس نت ها و دستگاه ها . نمی دانم بیات است یا چهارگاه . ماهور است یا شور ؟ اما عجب شوریده می کند سینه را برای نگاشتن و نوشیدن آنچه عشق محض نامش نهاده ام ...

   + مسیح اسمعیلی ; ۱:٥٦ ‎ق.ظ ; چهارشنبه ۱٢ فروردین ۱۳۸۸
comment نظرات ()