بـــرهنه در بـــاد

جامانده ای در مرز جغرافیایی جنون

سه گانه!

الهی!

آفریدی ما را رایگان و روزی دادی ما را رایگان...پس بیامرز ما را رایگان که تو خدایی نه بازرگان!

 

خواجه عبدالله انصاری

 

 

 

 

١)

برای عریانی ام

واژه ها کفاف نمی دهد

نه کلمات و نه سکوت

هیچ یک یاری ام  نمی کند

در تنگنای تاویل

٢)

این روزها

تازه ترین گناهم

کفر چشم های توست

-حوای بی خیال-

٣)

  دوباره تکرار می شوم

در گناه تازه ای

              و شک می کنم به تو

همآغوش باد

 می نگرم به واژه

  و باز می گردم به شعر

                                             این میوه های درد ناک

   + مسیح اسمعیلی ; ۱:٥٠ ‎ق.ظ ; جمعه ٢٥ اردیبهشت ۱۳۸۸
comment نظرات ()