بـــرهنه در بـــاد

جامانده ای در مرز جغرافیایی جنون

افق از غبار رفته گان لبریزشد...اما

 

تقدیم  به ساجده عرب سرخی  و  همه ی کسانی که دوستشان دارم!



خواب دیده ام

 پشت رود خانه های  جهان

 شهری است

 با باغی پر از ستاره

 و عطر شکوفه های یاس

  خواب دیده ام

که شب سپید است !

پشت رود خانه های جهان

 و هیچ ابری

گلوی خسته  را نمی دَرَد!

 آنجا

دست به  غارت 

رویا های کال  نمی برد

کسی!

خوا ب دیده ام

پشت رودخانه های جهان

به حکم های غیر انسانی

شعرها را به ناقوس نمی کشند

تا

واژه ها را در برکه های خون بشویند!

خواب دیده ام ...

 خواب!

 

   + مسیح اسمعیلی ; ۱۱:٤٦ ‎ب.ظ ; شنبه ٢۱ فروردین ۱۳۸٩
comment نظرات ()