بـــرهنه در بـــاد

جامانده ای در مرز جغرافیایی جنون

فقط یک بار اتفاق می افتد!

سالهاست

حجم غریب دلتنگی ام

جا مانده

در

هزارمین خواب تو

وامروز

نخستین بوسه

گریست

در نبود  تو!

   + مسیح اسمعیلی ; ۱٢:٠٢ ‎ق.ظ ; پنجشنبه ۱۸ آذر ۱۳۸٩
comment نظرات ()