بـــرهنه در بـــاد

جامانده ای در مرز جغرافیایی جنون

برخورد سوم

 گاه دورند

       و  

          گاه نزدیک

-        فاصله ها-

  در  آن زمان ِ دیگر

کلیدی می چرخاند

                      قفل ها را...

دقایقی

         پیش از آن

                   کسی محکم می کوبد

                                       در قلب من ...

 

 

 


   + مسیح اسمعیلی ; ٤:٤٦ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۸٩
comment نظرات ()