بـــرهنه در بـــاد

جامانده ای در مرز جغرافیایی جنون

سهم ما

نرسیده به میدان جنگ

پیاده می شوم

از تمام اتوبوس های جهان

در هیاهوی یادها


می رقصد

زنانه ترین ثانیه ها

هرشب

در سینه های من!

 

نبرد تن به تن

در میان نیست

 


   + مسیح اسمعیلی ; ٤:٤٩ ‎ب.ظ ; دوشنبه ۱٩ اردیبهشت ۱۳٩٠
comment نظرات ()