بـــرهنه در بـــاد

جامانده ای در مرز جغرافیایی جنون

من....

من از اینجا خواهم رفت
و فرقی نمی کند
بهار رسیده باشد یا نه
و آخرین خنده مرا
کسی به یاد داشته باشد
من از اینجا خواهم رفت
و فرقی نمی کند
آغاز فصل چندم سال باشد
و فرقی نمی کند
عقربه ها می گردند
بر  مدار ساعت ها یا نه...
من از اینجا خواهم رفت
با تپش قلبی
جامانده
در نبض دلتنگی...

   + مسیح اسمعیلی ; ۱۱:۱٠ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ۱٠ اسفند ۱۳٩٠
comment نظرات ()