بـــرهنه در بـــاد

جامانده ای در مرز جغرافیایی جنون

هیچ چیزی با من نیست … جز کلمات

حالم خوب نیست

پشت این پنجره 

می گرید، دریا 

به وسعت دلتنگی های زنی خیره به گذشته

بی آن که بداند

نوشتن راهی برای گریستن نیست !

   + مسیح اسمعیلی ; ۸:٤٥ ‎ق.ظ ; دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳٩٢
comment نظرات ()