بـــرهنه در بـــاد

جامانده ای در مرز جغرافیایی جنون

گم می شود

باید صبور بود 
و خندید
به واژه های بی صدای گذشته، بی حال و 
آینده 
که به زاری می گریند 
آرامشی دیگر را 
در روایتی سه گانه 
از تولد وزندگی 
و شاید مرگ

   + مسیح اسمعیلی ; ۱٢:٤٦ ‎ب.ظ ; یکشنبه ۱٦ آذر ۱۳٩۳
comment نظرات ()