بـــرهنه در بـــاد

جامانده ای در مرز جغرافیایی جنون

رو سربنه به بالين تنها مرا رها کن....

دلتنگی ام

نه، نفس را ره دهد

نه، آه را

نه مجالی می دهد

گریه بی گاه را ...

   + مسیح اسمعیلی ; ٥:۱٢ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ۳٠ آبان ۱۳۸٦
comment نظرات ()