دوست داشتنت خوبه...

به ساجده عزیز که هجرت را برگزید.

 

طوفان می شود

دریا

می رقصد در هلهله ماهیان  بندری

شور می زند یادهای بلند

در سرخی چشمان نمناک ِ ماه

می ایستد

کنار خاطره ات

 دلتنگ می خواند

تصویر تو را

از بر ..

 

 

 

/ 2 نظر / 14 بازدید
ساجده

کنار خاطره ات دلتنگ می خواند تصویر تو را از بر .. دلتنگی سرود روزها و رویای شبهای مسافر است....

نیلوفر

سرم را از ته تراشیدم؛ شاید، خاطرات ِ دستانت از یاد ِ گیسوانم برود.....