تو را يادم نيست !

خاک خشک ِ تب آلود

تاب می آورد !!

بوسه های وقیحانه باد بر لبان ترک خوردهِ کویر را

به حرمت سمفونی باران

- زیر بارش عطش -

به یاد نداری !

با کدام آفتاب باریده ای ؟!!

/ 3 نظر / 7 بازدید
آرش

جاده ها با خاطره قدم های تو بیدار می مانند که روز را پیشباز می رفتی، هرچند سپیده تو را از آن پیشتر دمید که خروسان بانگ سحر کنند.

نیکو

باران طرح اسمانهای ابری است چقدر شعرای بارانی رو دوست دارم یادت باشه منو خبر نکردی ؟! لذت بردم خیلی زیبا بود شاد باشی