بازخوانی غزل مولانا

این روزهای تیره

             این آسمان ابری

این سال شوم بد نام

               ما و غمی که دیدی

«در خواب دوش پیری

                    در کوی عشق دیدی

با دست اشارتت کرد

                      که عزم سوی ما کن»

 

آن چشمهای گریان

              آن سینه های تفته

آن گور تنگ و تاریک

             فریادهای خواهر،

در گوشه ای نشستی

             آرام و خوش سرودی:

«دردیست غیر مردن

                       کان را دوا نباشد

پس تو چگونه گویی

                        کاین درد را دوا کن»

 

من دوش دیده بودم

           لرزیدن تنت را

چشمان کم فروغت

           می گفت با زبانی:

«رو سر بنه به بالین

             تنها مرا رها کن

  ترک من خراب

             شبگرد مبتلا کن»

 

- اینک من و سکوت و

          یک پرسش کشنده

عدلت کجاست یا رب؟

          ای آسمان نشسته!

«خیره کشی ست ما را

                        دارد دلی چو خارا

بکشد کسش نگوید

                       تدبیر خون بها کن»

- «بر شاه خوبرویان

                     واجب وفا نباشد

  ای زرد روی عاشق

                      تو صبر کن وفا کن»

 

 

نوروز تلخ و تیره

هر سوی خانه ناله

لبخندهای مرده

چشمان خیس و خسته

«ماییم و آب دیده

                در کنج غم خزیده

بر آب دیده ما

                  صد جای آسیا کن»

«ماییم و موج سودا

                        شب تا به روز تنها»

«پس تو چگونه گویی

                        

                    بگزین ره سلامت

                                          ترک ره بلا کن. . .»

 

                                                                  سید مهدی زرقانی 

/ 2 نظر / 4 بازدید
سميه

ازت میخوام که دوباره برام تکرار بشی چون هیچ تکراری به زیبایی تکرار تو نیست.

هیچکس

شعرای قشنگی بود. دمت گرم. دو سه تا عکسم بذاری بد نیست. یه سرم به عشق ابدی بزن داداش.