دشت دل ما باز زمستانی است

                    از عشق نصیب ما دریای طوفانی است

در حسرت روزهای با تو بودن

                                 باز هم هوای دل ما بارانی است

/ 0 نظر / 4 بازدید