دارکوب من !

لخته،
      لخته،
             خون تازه غروب
در رگان ِ درّه می کند رسوب
قطعه قطعه می کند
                            نوای جوی را
اَرَّه صدای دارکوب

محمدرضا شفیعی کدکنی

 

تکرارمی کند

مدام ،می کوبد

و تکرارمی کند

 

دارکوبی  در من است

 که باورنمی کند

نشاط درخت را

می کوبد

 و می کوبد

می کوبد

 

درخت

تن نمی دهد به تردید مدام ضربه ها

دانسته است

سبزم

هرگاه  تو را دارم!

 

 

 

پی نوشت:

مرا چه می شود...آسمانم  گرفته و موج دریا هیچ را برایم تداعی نمی کنند امروز از باران بارانی ترم و از موج دیوانه تر... نمی دانم این روز ها کدامین نگاه را می جوییم هیچ نگاهی قلبم را نمی لرزاند ولی نشانه ای از تو مرا تا اوج می برد تا بی نهایت صدا.. تا همیشه ...

/ 50 نظر / 3 بازدید
نمایش نظرات قبلی
مهران

قهرمانی که هیچگاه از او تجلیل نشد...

مهناز

چه قدر این روزها تلخ شدی مسی با یک تن عسل هم نمی شود مزه مزه ات کرد! کی حال تو خوب می شود ؟!!!!! دیوانه روزگار

1379

لینک شدید!

مهران

دو نظر در باره ی ادبیات داستانی!

رها

همیشه عاشق اشعار سمبلیکتم به نظرم ساختار این شعردر قالب شعر سپید بهترین فضای شعری را برای سمبل سازی ایجاد می کند[گل]آن هم با قلم توانایت عزیزم

نیکو

[گل] خوبی مسیح نازنین

آسمون(مشی)

صدای دارکوب را دوس می دارم... اوج تلاش است تا رهایی..

نیلوفر

برهنه در باد... دیوانه ام کرد اشعارت مسیح عزیز امروز تمام روزم را با دلنوشته های زیبای تو سر کردم...