سراب!

باز پشت پنجره گرد هیاهو نشست

آسمان در خیال دل شکست

غرق در رویای خویش

مانده در دریای تشویش

یکنفر با صد خیال وخاطره پشت احساس حضور

بارها از خلوت شبهای دل کرده عبور

آمد وبیهوده بر قلبم نشست

جزئی از رویای من شدوآنگاه گسست

/ 3 نظر / 8 بازدید
حميد

سلام زیبایی نوشتارتان بسیار گواراست امیدوارم همیشه جوشان باشید. برای همه ما

سید عرفان

سلام نمی دانم نوشته از کيست از شما يا از کس ديگری ولی نظرم را می نويسم به اميد اينکه ناراحت نشوی. سوژه خوبی است ولی خوب کار نشده است. برای نوشتن بايد بيش از اين کار کرد. آمد و بيهوده بر قلبم نشست (هر چی فکر می کنم متوجه نمی شوم) وزن خوبی هم ندارد منتظر نوشته های بهترت هستم یا حق

sinohe

سلام ممنونم اومدی و نظر ت برام ارزشمند بود...اگه بازم مطلبی در این رابطه به نظرت رسید ازم دریغ نکن بازم منتظرتم...بزرگوار