غروب بٌت ها

تو آن نا بخشوده اي!

که در تاريكي زاييدهمي شوي

در ظلمات وكابوسِ همه ي خاموشي ها مي ميري

***
اما من...

آموخت ام از مادرم، حوا؛

 كه پويايي يِ بشر همواره در عصيانِ بي مرزنهفته است،

 من می دانم

 نفرينِ خدايان همواره به دنبالِ من است

 چرا؟ كه عبادتِ شان رافروختم به لذت،

لذتِ دانستن،

دوست داشتن

***

من،میتوانم به سادگی دوست بدارم
گلی را کهدرباغچه کاشته ام
پرنده ای را که لبه پنجره آفتاب می گیرد
غروبی را که مست ازبوی سنبل ها دور میشود
ستاره ای را که با شگفتی درامتداد نگاهم چشمکمیزند
وبی آن که بیندیشم راست است یا دروغ!!!
و باورکنم
به همان سادگی که مادرم- حوا-  باورداشت
بخشش را
صادق بودن را
عاشق بودن را
و سادگی  را....

***

رهايم كنيد،

به حالِ خود بگذاريدم،

اگر  همه يِ بي قراري هايم را نیز به تمسخر بگیرید!

 در اوجِ قله هاي حماقت  رها مي كنم

شمارا

من مي خواهم...

 مي خواهم كه آزاد باشم از شما

بگذاريد همه  ٌبت های دروغین شما را ديوانه و ار بشكنم.

بگذاريد

بگذرم

من پیامبر نیستم!!!

من، نوای رام بخش نی ، در غربتکده ی ِ جانهای مشتاقم

/ 3 نظر / 9 بازدید
هيوا

سرم از خدای خواهد که به پایش اندر افتد..... خود حقیقیه تو کیه تا حالا دیدیش؟!

پريسا

سلام خيلي عالي بود و خوشم امد پيش منم بيا

مهرداد

فرشتگان روزی از خدا پرسیدند : بار خدایا تو که بشر را اینقدر دوست داری غم را چرا آفریدی؟ خداوند گفت:غم را بخاطر خودم آفریدم چون این مخلوق من که خوب می شناسمش تا غمگین نباشد به یاد خالق نمی افتد. ................................................. آنگاه كه با دستانت واژه عشق را بر قلبم نوشتي سواد نداشتم اما به دستانت اعتماد داشتم حال سواد دارم اما ديگر به چشمان خود اعتماد ندارم... ........................................................ سلام نازنين زیبا نوشتی و نوشته ات بر دلم نشست. بروزم و خوشحال ميشم سری به من بزنيد. بدرود