اندیش‌ناک قمرىِ تابستان

نفس های آغشته به تن 

نا آرام 

می دوند؛ روی هجای درهم 

بانوی نشسته در قاب آیینه 

امیدوار 

مثل نرمه بادی  که در من می وزد 

 

 

× تیتر از اخوان

/ 3 نظر / 69 بازدید
نیلوفر

ممنون موفق و پیروز باشید.[گل][گل]

نیلوفر

ممنون موفق و پیروز باشید.[گل][گل]

نیلوفر

ممنون موفق و پیروز باشید.[گل][گل]