در ميان ورق پاره های دلتنگيهايم !

از هر سو که می نگرم

بازهم در ازدحام این شب باکرهِ چشمهایت تکرار می شوند

و باران

بدرقه ی قدمهایم

لگام بر ابرها زدی

و می تازی

در التهاب دیدگانم !

دراین میانه

تنها امواج وحشی باران

صخره های تنم را به سخره گرفتند

دیریست

به هیچ دریایی نرسیده ام

تنها خود را

در عمق چاه های تنهایی ام

میان  بوی پوسیده ی پیراهنت

می کاوم

/ 2 نظر / 4 بازدید
مجتبی پور طالبیان

خلیل دعاو جو گیری مزمن ما ایرونیها فرزاد حسنی،کوله پشتی،سردار رادان و... آقای قلعه نویی،خرد جمعی و گند تیم ملی قطبی و حجازی(میان ماه من تا ماه گردون...) سفر مشهدم و دعا برا همه تون . . . قرا بود با کلی از اینا " رقص در سلول انفرادی " به روز شه ولی به خاطر تو، فقط با دو تا ترانه و تموم شد تابستون منتظرتم پس سر بزن، ودلبرکم بی نظر نرو، که من چن وقته از گریه پرم