بهانه

برای تومی نویسم

ای قامت نازک خیال

می نویسم

تنها

بهانه ای که با تو باشم

اگرچه این وصله پینه های ادبی قابل تو را ندارد!

حالا که آمده ای

مرور کن

این دفتر واین همه شعرهای ناشنیده را

که در دل من آواره است

/ 0 نظر / 4 بازدید