من امشب اعتراف خواهم کرد

باری بردوشم سنگینی می کند

خسته ام

شعرهایم همه خشک شده اند

گم شده ام در خاطره ها

من

آخرین نظاره گر ضجه های مرگ درونم

خوابهایم پریشان

شبیه وسوسه ای تازه است

هوای خانه دم دارد

دلم

برای خودم تنگ شده

...

به نجوا اعتراف می کنم

من آخرین بوسه نمناک خداوندم....

/ 4 نظر / 5 بازدید
نفیسه

بابا !!!قالب نو مبارک راستی سعیده با رفتن به شمال موافقت کرد

سميه

من می روم به انتهای نگاهم از سمت همین درختچه اگر لبخندم را یافتم برمی گردم و به سکوتت گوش می دهم وگرنه خلوت دیگری خواهم

ساناز

نکنه تنها بمونی/دل به غصه ها بدوزی/ تو بشی مثل ستاره/ تو دل شبها بسوزی

شيوا

عالی ست