رو سربنه به بالين تنها مرا رها کن....

دلتنگی ام

نه، نفس را ره دهد

نه، آه را

نه مجالی می دهد

گریه بی گاه را ...

/ 10 نظر / 5 بازدید
نسرین

سلام عزیزم . فدای دلتنگی هایت که بوی عشق می دهد . برای من افتخاری است که دمی میهمان نگاه آشنایت باشم .

نسرین

سلام مهربان به بوی کامنتت کشیده شدم به دنبال ردپایت بدون نام نیستی تو ای شهرت غزل در خاطرم ... مسیح کامنت بدون نام در وبم را تو نوشتی ...می خواهم بدانم درست تشخیص می دهم دوستانم را ...

رويا

سلام آپیدم و چشم به راهتونم ×××××× به تو می اندیشم ... به تو... ×××× شاد باشی

نسرین

سلام خوب من ! اون طرفا نمی آیی ؟

ع.زرقانی

ازآن سوخته آتش محبت گوش دار، که گفت، دل ازجان پرسید که اول این کارچیست وآخراین کارچیست وثمرۀ این کارچیست؟ جان جواب داد که...

مرد تنهای شب

salam . too poste doshanbe 14 aban havaiee dar beite akhar che manieiee dare?manzoor adam o havvast?

ارمان

حست خيلی قشنگه نگهش دار

ميثم (سوته دلان)

سلام ما درس صداقت و صفا می خوانـــيم آيين محبت و وفـــــــا می دانيـــــــــم زين بی خردان سفه ای دل! مخروش کانها همه مي روند و ما می مانيـــم

سميه

نمیدانستم چه کنم...کجا برم...چه بپوشم....کمتر لحظه ای مانده بود به قرارم با تو باورم نمیشد اری ....امد... همانی که نمیدانستم کیست... ماله کدوم دیار است... از چه سمتی می اید ....