خسته ودیوانه

من همیشه آشفته

درونم ویرانه

کاش می فهمیدم

من

مکافات چه کسی را می دهم

باز پس؟!

/ 1 نظر / 11 بازدید
سميه

مي دوني؟ مي خوام رگ بزنم..رگ خودمو..مچ دست چپمو..يه حرکت سريع.. يه ضربه عميق..بلدي که؟