دلتنگی ام !

یادم نرفته است
گفتی :"پیش از غروب رنگین کمان برمی گردم"
تنها هجوم لحظه های بی تو بودن
با من ماند و شعرهایی
که در انتظار تو نارس متولد شدند
و التماس های این دل ِ دربه در
با چشمانی بی قرار در تاب وتب باران
که بارید اما هرگز خیس شان نکرد!
...
در کوچه های تاریک اضطراب
دلداده مهتابی شدم
مانوس با شب های تاریکم
و آرام در آشوب پریشانی آسمان ام
چه کنم دلتنگی دیدگانم را؟

/ 3 نظر / 3 بازدید
سميه

وقتی که رفتی دانستم دیدم شنیدم و فهمیدم افسوس که خیلی دیر شده بود.

سميه

یکی دل تنگه. توی یکی از همین خونه‌ها، همین نزدیکی‌ها، دل یکی آتیش گرفته. کسی یک چیکه آب بریزه رو دلش شاید خنک شه

نفيسه

ما مخلصيم بي خود به دنبال روزگاری که هم چون خواب آمد ورفت نرو او باز نمي گردد....