شبی با تو

 قافیه می‌کنند

دلشوره‌ها

 مرا

بی هیچ واهمه ی

هر صبح

به بوسه هایِ تو

 

 

 

 

پی نوشت:

چه می توان گفت که هر گفتی فرو غلتیدن است در زایشی موهوم ...

 

/ 7 نظر / 3 بازدید
فرهاد

خواندمتان....دستتان درست

محبوبه

زیبا بود مسیح عزیز ولی گاه بوسه ها مانند بوسه یهودا می شود

محبوبه

درست می گی مسیح عزیز همیشه کسانی ما را می رنجانند که کوشیده ایم از ما نرنجند و بوسه ای می زنند که زخمش از زخم بوسه یهودا عمیق تر است

غریبه

شعری که قافیه هایش دلشوره های تو باشد و بوسه های دیگری؛ خواندن دارد...!!!

غریبه

الهییییییی!!

میرمحمد

سلام عاشق بارون.خوبی؟ چه خبر؟ اومدم بگم خودم بیخیال طرحی که گفته بودم شدم.با اون جونورا عمرا همکاری نمی کنم. عقده ایم کردن شاد زی و دیر زی

میرمحمد

راستی چراقافیه ها اینقد با من غریبه شدند.