و قطره های باران

دلم گرفته است

به اندازه تهران

و شایددیگر

 هیچ چیز نتواند آرامم کند

حتی...

اگر از مرز این دلتنگی  های همیشه 

به سلامت عبور کنم   !

/ 3 نظر / 8 بازدید
آدم مریخی ...!

حتی .... چی؟؟؟ چقدر لجم می گیرد که جمله ای ناتمام رها شود!![لبخند] دعا می کنیم چو از این غبار وحشت به سلامت گذر کردی ... به همه ( چه شکوفه ها و چه باران ....) برسان سلام مریخی را ...[لبخند]

هادی

خوشم اومد

آدم مریخی ...!

سال 90 رو پیشاپیش تبریک می گم...دعا می کنم سالی پر از نور و برکت داشته باشی...[گل]