برای تصاحب رويای دل

به تو فکر می کنم

دستهايت را به من بده

تا پايان  قصه فاصله ای نيست

بگذار

تصور کنم با منی

در خيالم نمی گنجيد

نباشی

پس  برای تصاحب نگاه عشق

به تو فکر می کنم

جای تو خاليست

در آخرين ديدار

اما من هنوزم به تو فکر می کنم

/ 0 نظر / 3 بازدید