جبر مسئولیت!

به خانه برمی گردم


پشت خمیازه های ایده آل 


و اجازه می دهم 


زندگی ، ادامه دهد ...


/ 6 نظر / 16 بازدید
محبوبه

بی اجازه هم ادامه می دهد این زندگی...[گل] مرسی مسیح عزیز

بلوط

به خانه برميگردم رو به روي آن همه دهان طاقباز ... به زندگي ادامه ميدهم ... بي آنكه اجازه اش داده باشم !!!

مجتبی

فردا همین را دوباره ادامه میدهی. و پس فردا

نازنین

سلام ... خمیازه های ایده آل ... زندگی تکرار همین خمیازه هاست ...