روزگار....

اعتباری نیست

بر این روزگار پر از هیچ

که شرط عقل است

احتیاط 

/ 3 نظر / 17 بازدید
محبوبه علی پور

شعرهایت هم اینجا وگوگل پلاس دوست دارم..به منم سربزن..جنگی دارم که همه چی داره....

ال

ز عقل اندیشه ها زاید که مردم را بفرساید گرت آسودگی باید برو عاشق شو ای عاقل... :دی

Diapason

زیبا بود و پر معنی اما گاهی اوقات احتیاط و حتی عقل مانع رشد می شود و کمال