من در گذر زمانم

دلم شعر مي خواست ...

کلمات می چرخیدند
همچون ستاره های دنبالهدار محزون
دردورست ها ی آسمان
شاید دریچه ای گشوده است
و کسی به آسمانمی نگرد
کلمات را دنبال می کنم
تا آنسوی افق
و تا آن دریچه ای که شاید گشودهاست

راهی که نگاهم را بی اختیار می کشید
آنسوی خطانتظار
می گذرم ازلابه لای  همهمه های گنگ باد

فاصله ی زمزمه ها ی  غنیمت را
در برهوت زخم خورده ی امروز

میان این واژگان
چه خیس , چه خشک
در جادهحلزونی خطوط و تصاویر
 دلم شعر می خواست

...

/ 3 نظر / 4 بازدید
سميه

کلمه انتظار را با این جمله بیان میکنم چقدر سخت است که لحظاتی که انسان در برابر کسی قلبش را تسلیم کرده درانتظار باشد در آن لحظه دقایق آنقدر کند سپری می‌شود که نمی‌توانم زمانش را برایت بیان کنم.

نفیسه

شب ، نگاهِ تو نيست ، اما من به خيال اَم تو با منی ، با من از کنارم عبور کردی ... وَ ماندم اين جا چه قدر تنها ، من مثلِ آن شب ، درست يادم هست تو همان جا نشستی ، اين جا من هيچ کس هيچ چيز فکر نکرد هيچ کس زُل نزد به تو ، يا من خواب می بينم اَت که تنها ای هيچ کس با تو نيست ، حتا من !

سام

خيلی قشنگه