برخورد سوم

 گاه دورند

       و  

          گاه نزدیک

-        فاصله ها-

  در  آن زمان ِ دیگر

کلیدی می چرخاند

                      قفل ها را...

دقایقی

         پیش از آن

                   کسی محکم می کوبد

                                       در قلب من ...

 

 

 


/ 13 نظر / 2 بازدید
نمایش نظرات قبلی
غلامرضا

دل خوش مدار بعضی درها برای بسته شدن آفریده شده اند

*بهار

قفلش را محکم کن بزار آنقدر بکوبد تا دستانش تاول دهد دستان تاول داده لایق بوسیدنن ... اینان گدایان عشقند که دررا به صدا می آورند به امید گشودن یک اسکناس رنگی .........!!

*بهار

آخه اون عشق رو با خشونت دوست داره .... [خجالت]

پاییز*

بالاخره گدائی کنه خوبه یا دستش تاول بزنه یا خشن باشه کدوم طرفی هستی خانم یا آقای بهار

*بهار

بهار شکوفه دارد نه پاییز!!! پاییز پراست از برگهای رنگی شکوفه ام را اگر چیدی تا بهاری شوی مبارکت باشد (آقای یا خانم ....) دستان تاول دهنده ای قشنگند که در سرمای زمستان وتابش آفتاب سوز تابستان هنوز پشت درت مانده باشند به امید یک نگاه !!.. نه گدایی که پشت در ایستاده است ، زنگ را به صدا در می آورد خیالش این است که یادرگشوده میشودوسهم امروزش یکصدتومنی ! دیگر یا بسته می ماند واوهنوز چیزی ازدست نداده است ... عشق با احساس ناتمامی قشنگ است که میدانی هرگز دووور نخواهد شد ازکلبه ی وجودت گرچه فرسنگها دوررر گشته از خانه ی نگاهت ... من وسط بیابانی نشسته ام که عشق را با خشونت هم زده اند ... من عشق را دوست دارم ... سوی هیچ یک ازآنانی که شما میخواهی نیستم ... عشق ...........وقتی که عشق است قشنگ می شود حتی لای خشونت های رنگیش .... عاشق باش تا....آقایاخانم پاییز ....

پاییز*

خیلی به دلم نشست حرفهایتان عاشق شدن شهامت میخواهد و بزرگی-ما هنوز لایق نشدیم اما هنوز خشونت این عشق زیبای شما برایم سوال برانگیز است. چه قشنگ میگوئید از عشقتان، باز هم بگوئید

پاییز*

اما بهار جان از این حقیر حرفی را به یادگار داشته باش اگر کسی را واقعا عاشق شناختی با پشت در گذاشتن دلش را نشکن،سخن سخت از معشوق سخت تر از هر سختی است

*بهار

روزی برایتان خواهم نوشت .... در پس پرده ی عشق من ...خشونت چه رنگی است ....؟! یادگارتان را درصندوقچه ی یادگارهایم گذاشتم...در خانه ی عشق من هرگز بسته نیست ...فقط چشم دل میخواهد ودست آبی .... شکوفه ی پاییزیت مبارک ....*پاییز.... به انتظارم بمان که روزی جاری خواهم شد .....

پاییز*

مشتاقانه و بی صبرانه منتظرم که مشق عشق بیاموزم