مرگ مرا فرا می رسد روزی

شیرین

 هیچ ترسم نیست

 با فرو رفتن خورشید در افق بی معنا شوم

من  میان  وسوسه های بودن

فلسفه روح را به صبح خاکستر می سپارم

/ 1 نظر / 4 بازدید
yuxexes

همين است اميد ... ولی افسوس برای فهميدن حقيقت بايد نابودی را انتخاب کرد... و آن روزی که خورشيد وجودت به زير گل ولای زمين فرو ميرود... بايد صبور باشی صبور...تاريک است تاريک