میهمان خزان شدی چه زود!!!

سرشار مصیبت ام

سرشار سوگ و مرگ

آکنده ی هوره های داد کافیه– مادرت –

-          روله، روله، روله گیان-

شاهد ناله های کیژان – دخترت –

می شکنم

در آستان نگاه های خسته جهان – همسرت-

و  آرزوهای شکسته ای آلان – پسرت-

**

با من بگو:

چه گونه رسیدی

به بالین مرگ

ای نشمین ِ من

کدام سیاهی

سپیدت را فرو داد

به کبودی

 کدامین؟!!!

**

به هوای مرگ رسیدی

چگونه

در آستان سی و...

**

ای خدای بی پروا

وای برمن

از غم

از گریه های ِ سرد

**

چرا ؟

تنهای ام نمی گذارد

چشمان حیران کاک توفیق- پدرت-

این روزها

سوت و کورم

چنان چون کوه های بیستون

در پرسش های بی پاسخ لیلا

**

نشمین

بیهوده می لولم

دیوانه وار می بارم

این روزها

آه است و اشک و حسرت

این روزها

نیستی؛ ببینی

سرشار مصیبت ایم

 

 

 

 

 

 

پی نوشت :

هفت روز گذشت اما هنوز رفتند را باور ندارم!!!

/ 10 نظر / 6 بازدید
یگانه

مصیبت همیشه سنگینه. مثل بادی که می وزه و آدم تا ساعت ها لرزشش رو روی تنش احساس می کنه.

مریم

مصیبت همیشه سخته و مطمئنم اینجور مواقع هیچ حرفی دره ای از بار غمی که روی سینه آدمه کم نمیکنه...به خاطر همین هیچی نمیگم جز اینکه خدا بهت صبر بده

شگفت انسان

سلام ... .. . نمیدونم چی بگم . .. ... در پناه حق[خداحافظ]

خیزران

مسیح عزیز باسلامی دوباره پنجره ی خلوت تورادرمواقع خاصی به تنهائی وبااحترام بازمیکنم. اینجازندگی دیگری جریان دارد.وقت میگذارم اندکی میدوم-می ایستم وگوش میکنم.گاه وگهی که شانس می آورم ازآشفته ترین ذهن پریشان روزگارکه راه به افقهای دورمیکشددرای کاروانی رامی میشنوم که مرامیبردبه دورهای دوربه جاده های پرت ومه آلودودوروبی انتهای خیالاتی که اگرچه غرق اندوهست دوستشان دارم.ومگرنه اینکه برای هرکس بیان عمیق ترین احساساتش دشوارترین کارااست ؟پس چه بهترکه همین هارانیازپست پراحساست کنم.بی هیچ شائبه ای.وبگذارم وبگذرم _اگربتوانم ومگر میتوانم؟که مادر(روله)راآموخته بوداززن لری ومیگفت به ما به گاه وبیگاه واینکه این کلمه درزبان کردی شما هم وزبانها ولهجه های دیگر هم هست کلمه ای که شایدرازانگیزترین کلمه است به بارغنی معنائیش باید این کلمه راازبزرگی وعزیزی درحالات مختلفی شنیده باشی تا بتوانی باآن رابطه برقرار کنی.وحال که این کلمه درمرگ وخزانی زودرس با دلتنگی بیان میشود چرا نگریم؟که مادربه من یاددادبه گاه شادی آدمها به رقص درآیم وبه گاه ماتمشان های های بگریم زیربارشانه های لرزانم که مگرزندگی جزاینست؟ با ادب احترام ومحبت بیکران

بیتا

مرگ گاهی ریحان می چیند

سمیه

سردمه! تقویم روی میز می گه که باید سردم باشه! سالروز یخ زدن روح و روانم رسید

نیکو

خط میگیرم بعد از تو از دلم لبخند از زمین بهار از ظرف میوه انار را یادش گرامی [گل]

گلبهار

باور ندارم بابا بزرگم همیشه با من حرف می زند مگر مرده حرف می زند باور ندارم