این شعرها راه به جایی نمی برند

حرف تازه ای نیست...

این روزها

تنها به خاطره ی  عزیز دلخوشم

و نمی دانم

محض رفع خستگی های دلم

بگویم باز دلتنگم!!!

ودلم هنوز هم سیب سرخ و انار دانه می خواهد !

/ 10 نظر / 2 بازدید
اشرف گیلانی

سيب چه خاطره قشنگيه و هميشه ارزش مرور کردن داره. دلرعشه می تکاندم از هرچه سيب سرخ..

ليلا

کمی دلتنگم

نسرين

دل من هم هنوز سیب سرخ و انار دانه می خواهد !

نسرين

راستی مسیح تو دسترسی به هردو تاش داری سیب سرخ هویت و ناردانه حقیقت ... من چی بگم که باید ویار دلتنگی هایم را هم در سرزمین آبا و اجدادی بکنم

سيب ؛انار و يک سبد گل سرخ تقديم به تو تنها بخواه حتی گفتن دلتنگی هم اگر خستگی ات را بدر می برد به او نيز درود می گوييم

آرش

و دلم می خواهد جمله ای بنویسم از تنگی دل...

نیکو

خط میگیرم بعد از تو از زمین بهار را از دلم لبخند و از ظرف میوه انار را