کودک احساس من

آن شب

چشمهايش را بست

تا نبيند هر نفس

در چشمان او هم اشک حلقه بست

کودک احساس من

زآن پس است

سالهاست

کودکی را از ياد برده است

/ 1 نظر / 10 بازدید
حميده

نسبت به شعرای قوی قبلی اين يکی سست و ضعيفه يه کاريش بکن. زياد هم به قافيه فکر نکن