رقاصه‌ای ست بی‌قید در من

تو چه‌کار کرده‌ای

که بساط بوسه و لبخندت

تراش می‌دهد پیکرم را 

 این جا

در این همه حرف شکسته و فروافتاده 

انگشتهایم بالغ می شوند

  در "فراسوی مرزهای تن" کودک هرگز به پستان نرسیده

/ 0 نظر / 15 بازدید