جامم از باده تهی است ... شرابم بدهید

                                         تشنگی می چکد از روی لبم ...آبم بدهید

اشک می بارد واز عشق خرابم

                                           دراین تاریکی شب ... مهتابم بدهید

 مست شدم.... بی تو مگر ممکن نیست

                                                 در غروب تنهایی .... آفتابم بدهید

با مرگ در خاک ... نقابم بدهید

                                        باز در آغوش مادر ... خوابم بدهید

/ 2 نظر / 8 بازدید
سميه

من خسته ام،از زندگی کردن خسته ام،از دست دل دیوانه ام خسته ام.دلم میخواهد بمیرم.میتوانی این را بفهمی؟فقط دلم میخواهد بمیرم......

ميرزا

مستم از جام تهی حيرانيم باده نوشيده شده پنهانی